Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

We build Strong Brands!

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΑΣ

Η ΥΑΣ είναι μία εταιρεία που παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Αναπτυξιακά Σχέδια, Τεχνικά Έργα και Επενδύσεις. Η εταιρεία αναλαμβάνει ως Τεχνικός Σύμβουλος την υλοποίηση έργων με καθετοποιημένη υποστήριξη σε όλη τη φάση ανάπτυξης, μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας αυτών.

Η εταιρεία υποστηρίζει τα ανωτέρω Αναπτυξιακά Σχέδια, Τεχνικά Έργα και
Επενδύσεις ως εξειδικευμένος Τεχνικός Σύμβουλος, από τη γέννεση της πρώτης ιδέας υλοποίησης έως την τελική παραλαβή της κατασκευής τους αλλά και τη λειτουργία τους.

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2021 από ομάδα στελεχών με μακρά εμπειρία
σε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Αναπτυξιακά Σχέδια,
Τεχνικά Έργα και Επενδύσεις.

 

Η ομάδα έχει υψηλή επιστημονική κατάρτιση σε θέματα μελέτης
και μεγάλη πρακτική εμπειρία στο πεδίο των κατασκευών.