Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΑΣ

Η ΥΑΣ είναι μία εταιρεία που παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτκές υπηρεσίες σε Αναπτυξιακά Σχέδια, Τεχνικά Έργα και Επενδύσεις. Η εταιρεία αναλαμβάνει ως Τεχνικός Σύμβουλος την υλοποίηση έργων με καθετοποιημένη υποστήριξη σε όλη τη φάση ανάπτυξης, μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας αυτών.

Η εταιρεία υποστηρίζει τα ανωτέρω Αναπτυξιακά Σχέδια, Τεχνικά Έργα και
Επενδύσεις ως εξειδικευμένος Τεχνικός Σύμβουλος, από τη γέννεση της πρώτηςιδέας υλοποίησης έως την τελική παραλαβή της κατασκευής τους αλλά και τηλειτουργία τους.